ReadyPlanet.com
dot
dot
บริการของเรา
dot
dot
ข้อมูลสำหรับการท่องเที่ยว
dot
dot
Newsletter

dot
ดุสิตบัญชารีสอร์ท
ฟรีดอมบีชรีสอร์ท
โลตัสรีสอร์ท
ปราณีเกสต์เฮาส์


เรือเร็วลมพระยา
ซีหรานดิสคอปเวอร์รี่
เรือส่งเสริม
เรือนอน


ทริปตกปลากลางคืน article

 

ดำน้ำรอบเกาะเต่าและเกาะนางยวน

    

  เกาะเต่า" แหล่งดำน้ำที่มีชื่อเสียงระดับโลก

 

"เกาะเต่า" เป็นแหล่งดำน้ำสำคัญระดับโลก สามารถดำน้ำได้ทั้งแบบ snokeling และแบบ scuba มีพื้นที่ประมาณ 13,000 ไร่ หรือ ประมาณ 17.9 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ทั้งหมดประกอบด้วยเกาะ 3 เกาะ คือ เกาะเต่า เกาะนางยวน และเกาะกงทรายแดง การดำน้ำดูปะการัง ซึ่งมีอยู่รอบเกาะเตา่ และเกาะนางยวน มีจุดที่น่าสนใจ เช่น

กองชุมพร เป็นจุดดำน้ำที่มีชื่อที่สุดของเกาะเต่าลักษณะเป็นกองหินใต้น้ำขนาดใหญ่ มีความลึกตั้งแต่ 12-32 เมตร มีดอกไม้ทะเล ปะการังดำ ปลาหูช้าง ปลาสาก ปลาเก๋าดอกหมาก ขนาดยักษ์ และฉลามวาฬ ที่แวะเวียนมาประจำ

กองตุ้งกู อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะเต่า ลักษณะเป็นกองหินใต้น้ำมีปะการังดำ ฝูงปลานานาชนิด และปลาเก๋าขนาดใหญ่ กองหินวง เป็นกองหินใต้น้ำเช่นกัน อยู่ทางทิศตะออกของเกาะเต่า ซึ่งมีปะการังอ่อนสีสันสวยงาม รวมทั้งแส้ทะเล หวีทะเล เป็นจำนวนมาก

ปะการัง (Coral) เป็นสัตว์ทะเลประเภทสัตว์ชั้นต่ำไม่มีกระดูกสันหลัง มีโครงสร้างภายนอกเป็นหินปูนที่ตัวปะการังสร้างขึ้นมาเอง โดยอาศัยแคลเซียม ซึ่งมีอยู่มากมายใน ท้องทะเล ตัวปะการังอยู่ภายในโครงสร้างหินปูน เรียกว่า โพลิป ( Polyp ) มีลักษณะเป็นถุงอ่อนนิ่มขนาดเล็ก เมื่อมีอยู่จำนวนมากจะก่อตัวเป็นแนวปะการัง

       ซึ่งระบบนิเวศปะการังมีความหลากหลายทางชีววิทยา ทั้งพันธุ์พืชและสัตว์ เป็นระบบนิเวศที่มีความสลับซับซ้อนและมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อระบบนิเวศทางทะเล ส่วนปะการังอ่อนเป็นปะการังชนิดหนึ่ง ซึ่งมีโครงสร้างเป็นสารโปรตีน ทำให้มีลักษณะอ่อนนิ่มและยืดหยุ่นได้ ปะการังอ่อนจะมีสีสันสวยงาม เช่น สีชมพู สีม่วง ฯลฯ 

        ส่วนที่เกาะนางยวนนั้นมีกองหินขาว เป็นกองหินย่อยๆกระจายในบริเวณกว้าง อยู่ทางด้านทิศใต้ของเกาะมีปะการังอ่อนสีสวย กัลปังหา แส้ทะเล ปลาวัวหน้านวล ส่วนเกาะกงทรายแดงอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะเต่า มีความลึกตั้งแต่ 6-20 เมตร

        สัตว์ที่พบเห็นได้แก่ ปะการังแข็ง ฟองน้ำ ปลาวัว และฉลามเสือดาว ด้วยความงามของโลกใต้ทะเล เกาะเต่าและเกาะนางยวนจึงเป็นแหล่งผลิตนักเรียนดำน้ำแบบ scuba ตามหลักสูตรของ Padi จากสหรัฐอเมริกามากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

       เกาะเต่าเหมาะสำหรับการชมสัตว์ใต้ทะเลมาก เพราะแทบจะทุกจุดบนเกาะ เมื่อเดินลงทะเลจะเจอธรรมชาติใต้ทะเลที่สวยงาม มีชื่อเสียงเรื่องจุดดำน้ำติดอันดับ1ใน10ของโลกจึงมีชาวต่างชาตินิยมมาดำน้ำที่นี้มากถึงขนาดได้ลงบันทีกสถิติกินเนสบุ๊ก ลงดำน้ำพร้อมกันมากที่สุดในโลกมาแล้ว 

       อะเมซิ่งไทยอีกอย่างดังติดอันดับโลก คือเกาะนางยวนที่มีทะเลแหวกและภูมิทัศน์อื่นที่สวยงาม และที่น่ายินดีนางยวนเป็นจุดหนึ่งที่อยู่ในทริปทัวร์รอบเกาะเราชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทริปตกปลาเกาะเต่า

ทริปตกปลากลางวัน article
ของฝากจากเกาะเต่าCopyright © 2012 All Rights Reserved.
เทอร์เทิลทัวร์
ที่อยู่ 9/32 หมู่ 2 บ้านแม่หาด ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84360
โทร. 077 456 789 มือถือ 084 993 2128, 081 099 1815
E-mail: kohtaotours@gmail.com
www.kohtaotours.com